Jaarsverslag van de schaakclub "Roden"

Seizoen 1961/1962


Een steeds groeiende en uitbreidende gemeente als Roden daar moet toch ook een schaakclub kunnen bestaan. Dit is waarschijnlijk het motief van de heer Visser (de man die de meesten van ons al niet meer kennen) geweest, om tot oprichting over te gaan van de nu reeds een jaar bestaande club. Reeds bij de eerste bijeenkomst in Juni 1961 bleek er reeds voldoende animo te wezen. Er werd reeds een voorlopig bestuur gekozen en wel de heren A.Scheltens, Vrz., C.Visser, Secr. en J. de Vries, Penn. Hier werd besloten om de eerste clubavond te houden op Woensdag 6 Sept. in Hotel Weites. Maar op deze avond waren er slechts 6 in getale.

Op deze avond kregen wij van de heer Schipper te horen dat we ook een van de lokalen van de Chr. Mulo-school de Boskamp konden krijgen. Op 13 Sept. werd er wederom gestart en de aantal aanwezigen was nu 15. Het bleek goed te willen in de Boskamp daar de club zich steeds uitbreide. Op 4 Oct. werd er pas overgegaan tot het stemmen van een definitief bestuur, gekozen werden de heren A. Scheltens, D. Warringa en R. Huizinga. De functies werden onderling verdeeld en wel A. Scheltens, Vrz., R. Huizinga, Secr. en D. Warringa, Penn. Zo in de loop van de tijd bleek dat er allerlei artiesten in ons midden zaten, bijvoorbeeld de heer Scheltens die (toen nog als leeraar in de Nederlandse taal) niet meer wist hoe schaakclub geschreven moest worden. Terwijl een van de grootste en breedste leden van onze club (Holman) maar rustig z'n tegenstander zat te vertellen dat hij ook nog in z'n kinderschoenen stond.

Op Woensdag 22 Nov. hadden wij onze eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen de schaakclub Haulerwijk, hierbij kon men duidelijk zien dat Roden pas was begonnen want onze club verloor slechts met twee punten verschil namelijk 6½-4½. Op 13 Dec. '61 organiseerden we een gongwedstrijd die bijzonder goed in de smaak viel, op die avond waren er 15 leden. Deze avond was (zo niet de mooiste) toch wel de gezelligste avond. De leden konden hier hun hart ophalen met verschillende dingen zoals bijvoorbeeld de heer Lever die rustig met de dame ging rockeren, en de heer Holman, die steeds een woord gebruikte die in wat voor groot woordenboek ook niet voor komt, beginnende met een V. en eindigende met een R. Na afloop van deze avond mocht een ieder een prijsje uitzoeken, hierbij bleek dat er heel wat heren (waarschijnlijk) nogal verkwistend met hun dame hadden gespeeld daar ze iets uitzochten wat ze mee konden nemen voor hun vrouw.

Op 28 Jan. '62 werd besloten om toe te treden tot de Noordelijke schaakbond (de Nosbo). Het bovenaan geŽindigde 14tal werd opgegeven namelijk een tiental plus 4 reserves. Deze heren krijgen de opdracht om in het komende seizoen hun beste kunnen te laten tonen. Op Woensdag 7 Mrt. '62 kregen we weer een hoogtepunt in onze eerste seizoen, namelijk een simultaanwedstrijd tegen Buurman, Provinciaal kampioen van Groningen. De heer Buurman speelde hier tegen 20 schakers die in het begin aardig tegenstand wisten te bieden maar die later met lede ogen moesten aanzien dat hun stelling in duigen viel. Toch kon ook de heer Buurman niet verhinderen dat hij verliespunten te incasseren kreeg, namelijk 1 nederlaag tegen F. Pieterman en remise tegen de heren A. Scheltens, R. Pieterman, H. Dijkman en R. Huizinga.

Op 23 Maart kregen we eindelijk de langverwachte revanchewedstrijd tegen Haulerwijk waar we nu met twaalf man sterk op uit trokken, waar de heren ongeduldig zaten te wachten opdat dit voor hun weer een overwinning betekende, maar hier mede zouden ze toch raar op de koffie komen want toen de laatste partij was genoteerd bleek dat niet Haulerwijk maar Roden met groot verschil had gewonnen nml. 8½-3½. Hierna konden de heren van Roden weer rustig naar huist kon gaan, behalve de heren die bij Pieterman in de wagen zaten die toen nog het een en het ander te doen kregen.

Op 17 April '62 hadden we een clubsnelschaakwedstrijd te Marum. De volgende clubs deden er aan mee: Leek, Marum, Gerkesklooster, Luttjegast, Surhuisterveen en Roden. Hier starte Leek natuurlijk als faforiet die namelijk juist kampioen in de derde klas was geworden en dus promoveerde naar de tweede klas, maar weer liep alles anders daar ook nu weer Roden als overwinnaar uit de bus kwam. Zodoende kon Roden met de beker (beschikbaar gesteld door Van Wijks Textiel en meubelhuis) naar huis gaan. De naam Roden zal er wel met heel zierlijke letters in komen te staan daar hij nu nog niet aanwezig is. Hierna werd de onderlinge competitie verder geregeld tot ongeveer de maand Mei. Hierna werd er rust gehouden tot het volgende seizoen. Zodat alle spelers konden genieten van een welverdiende rust om met frisse moed met de nieuwe competitie te beginnen.