Schaakmatch Roden-Litomyšl 3½-4½

Roden onderhoudt al jaren uitstekende contacten met Litomyšl in Tsjechië. In het kader van haar 50-jarig jubileum ontving de Schaakclub Roden de afgelopen dagen 9 Tsjechische gasten. Donderdagavond 1 september stond de traditionele match Roden-Litomyšl op het programma, welke match in een genoeglijke sfeer werd gespeeld in de sfeervolle gelagkamer van de Winsinghhof.

De ervaring van voorgaande ontmoetingen leert dat Litomyšl het sterkere team heeft. Het is bij dit soort matches daarom vaak niet een kwestie of Roden zal verliezen, maar met hoeveel punten dat het geval zal zijn. Gelukkig wist Roden de schade dit keer beperkt te houden, al zag het daar halverwege de avond niet naar uit.

Kees Duisterwinkel verloor een in het vijandelijk kamp binnengeslopen loper, omdat zijn tegenstander Václav Štětka met een geniepig pionzetje de verdedigende dame buiten spel kon zetten. Kees spartelde nog even, maar toen de zwarte stukken op de damevleugel binnenvielen, was er al snel geen verdedigen meer aan, temeer omdat Kees' koning nog midden op het bord stond.

Roden-invaller, oud-lid Rudie Frieswijk, was de tweede speler die de vlag moest strijken. Ook hem werd een aanval op de damevleugel fataal. Jaromír Odstrčil richtte al zijn zware stukken op een verzwakte b-pion van Rudy. Op het juiste moment startte Jaromír de ruil van dame en torens met als resultaat dat Rudie tegen een rokende puinhoop aankeek. Rudie liet zich het eindspel van twee vrijpionnen op de damevleugel en een goede tegen een slechte witte loper niet meer bewijzen en gaf op.  0-2 achter dus!

Daarna volgden drie vreedzame remises tijdens het middenspel: Ger Battjes - Jiří Šváb, Tom Visser - Karel Škeřik en Lieuwe Boskma - Lucie Bartošová. Blijkbaar zag geen van deze zes spelers nog kansen op een overwinning.

Intussen werd met veel spanning gekeken naar het gevecht van Olaus Diebrink tegen Milan Krejčí. Olaus stond duidelijker beter met drie verbonden pionnen tegen één randpion op de koningsvleugel. Daar stond een pionnenmeerderheid van Milan op de damevleugel tegenover, maar daar was een zwakke dubbelpion bij. Verder hadden beide spelers ieder nog een dame op het bord. Milan begon een wanhoopsaanval op de damevleugel, maar Olaus wist die behendig af te slaan. Milan capituleerde op het moment dat hij er geen brood meer in zag. De achterstand was daarmee met één punt verkleind. Een knappe prestatie van Olaus!

Nog twee borden te gaan. Theo Wolthekker vocht een spannend gevecht uit met Pavel Horáček. Pavel wist met zijn toren gevaarlijk binnen te dringen in Theo's witte stelling, maar had blijkbaar de ruil van Txg7 tegen Pxg4 met aanval op de zwarte dame enigszins onderschat. Doordat de zwarte dame zich terug moest trekken, was de kracht van de aanval er goeddeels uit. Pavel probeerde het nog wel door de koning van Theo met dame en toren via de achterste rij uit te roken, maar ook deze aanval sloeg niet door. Toen er voor beide partijen te weinig materiaal overbleef om te kunnen winnen, reikten ze elkaar de hand: 3-4. Zou een gelijkspel er dan toch nog in zitten?

Dan moest de winst komen van Roden-clubkampioen Ward Romeijnders aan het eerste bord. Litomyšl-topper Václav Pekař (FIDE-rating 2170) koos voor de Van Geet-opening, een opening die Jeppe Teensma ook vaak pleegt te spelen (1. Pc3 d5 2. e4 d4 3. Pce2 e5 4. Pg3). Niet een groot succes voor Ward. Hij kwam gedrukt te staan en had weinig ruimte om met z'n stukken te manoeuvreren. Veertien zetten later stonden alle stukken en pionnen nog op het bord. Op dat moment vond Václav het tijd om de aanval met 15. Lxc6 over de c-lijn te openen. Dat zag er gevaarlijk uit: de verdubbelde torens rechtstreeks gericht op de lang gerokeerde koning van Ward. We weten het allemaal van de oude meesters. Word je aangevallen op de ene vleugel, open dan de aanval op de andere vleugel. Ward had zich die raad ter harte genomen en zowaar leverde hem dat twee pionnen op. Terzelfder tijd waren beide spelers in hevige tijdnood geraakt. Beiden besloten daarom met een half punt genoegen te nemen. Hoe het met meer tijd op de klok afgelopen zou zijn, weet natuurlijk niemand, maar dat Ward dan goede kansen op een flatteuze overwinning gehad zou hebben, lijkt een niet al te chauvinistische voorspelling.

Litomyšl, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning!

De schaakclub Roden organiseert zaterdagmiddag 3 september a.s. een ‘dorpengongtoernooi'. Dit toernooi, dat duurt van 13.00 tot 17.00 uur, wordt gehouden in De Smidse dat behoort bij het Dorpshuis Nij-Roon in Nieuw-Roden. Burgemeester Hans van der Laan opent het toernooi.

Het is het laatste evenement in het kader van het 50-jarig bestaan van de schaakclub. Het toernooi staat niet alleen open voor de leden en oud-leden van de schaakclub, maar in principe voor alle (schakende) inwoners van de gemeente Noordenveld. Ook zijn de leden van de naburige schaakclubs in Leek en Eelde-Paterswolde uitgenodigd. Tevens doen twee teams van de schaakclub Litomysl uit Tsjechië mee. Zij brengen juist in deze periode een vierdaags bezoek aan partnergemeente Roden.

Aan de hand van de deelname worden viertallen op basis van woonlocatie (dorp of wijk) samengesteld, waardoor zoveel mogelijk de opzet van een dorpentoernooi wordt bereikt.

De schaakpartijen worden bij een gongtoernooi in beginsel volgens de normale regels gespeeld, alleen moet in dit geval bij het slaan van de gong een zet worden gedaan. De gong bepaalt dus het tempo van het spel. Aanmelding voor het toernooi kan tot 29 augustus bij Tom Visser, tel. 050-5016183, of via zijn contactformulier op deze site (menu-item "Neem contact op"). Opslaan

Drie kampioenskandidaten: Ward, Tom en Dick. Ward was de laatste ronde ingedeeld tegen Menno en Tom tegen Dick. Als Ward en Tom beiden zouden winnen, hing het van de andere uitslagen af wie de meeste punten had vergaard. Ward deed wat van hem verwacht werd. Hij won moeiteloos van Menno. Tom, die een uitstekend seizoen draaide (net als Ward slechts één verliespartij) wist Dick aan zijn zegekar te rijgen. Maar hoe zou de partij Lieuwe - Ale aflopen? Dat werd met een dolle toren remise. De computer rekende en rekende met als resultaat: Ward is met 0,7 punt meer dan Tom clubkampioen geworden. Proficiat!

wardkampioen

We hebben in ons 50e jubileumjaar drie belangrijke evenementen geprogrammeerd. De eerste was het Grand-Prix jeugdtoernooi op 14 mei, de derde is de komende ontmoeting met onze vrienden in Litomyšl september a.s. en - niet onbelangrijk - daartussen onze jubileumdag op 21 mei. Het bestuur had zich ten doel gesteld onze leden en oud-leden een aantrekkelijk programma aan te bieden, waarbij onderlinge verbondenheid en gezelligheid voorop zou staan. En met de wijsheid achteraf kunnen we zeggen, dat we daar beslist in geslaagd zijn. Voor de middag hadden we de 27-jarige Fries-Groningse grootmeester Jan Werle uitgenodigd, met een FIDE-rating van 2549 Nederlands 13e sterkste schaker.

janwerleJan nam het in een klok­simultaan op tegen vier groepjes leden en oud-leden van onze club, een voor zover wij weten nog niet eerder uitgeprobeerde formule. Het bijzondere hieraan was dat de groepjes onderling mochten overleggen over de beste tegen Jan te spelen zet en zelfs op een apart bord mochten analyseren hoe die zet in het vervolg van de partij zou uitpakken. Hoe dit in de praktijk in zijn werk ging en hoe uiterst serieus een ieder hiermee bezig was, kunt u elders op de site zien en naspelen (hoofdmenu: fotogalerij en lustrum­partijen tegen Jan Werle). Groep 4 moest met een stuk achter Jan als eerste Jan feliciteren met zijn overwinning. Eerder had de groep een door Jan gespeelde zet over het hoofd gezien, maar dat was voor Jan geen probleem. Genereus bood hij aan de stelling terug te brengen in de positie vóór de over het hoofd geziene zet. Vervolgens liet groep 3 zich door Jan verschalken met een paardvork, waarbij de dame het veld moest ruimen. 2-0 voor de grootmeester. De stellingen op de borden 1 en 2 waren buitengewoon spannend. Groep 2 maakte handig gebruik van het feit dat ook Jan enigszins in tijdnood was en bood op een tactisch moment remise aan. Na de ongeveer gelijke stelling nog een keer goed bekeken te hebben, besloot Jan de remise aan te nemen. Groep 1 had ook met tijdnood te kampen en moest ervaren dat de grootmeester zijn kansen veel eerder op waarde had geschat dan waartoe wij, bescheiden clubspelers, doorgaans in staat zijn. Ook zij moesten hun meerdere in Jan erkennen, zodat de eindstand werd bepaald op 3½ - ½ in het voordeel van Jan. Jan liet in een interessante en leerzame eind­beschouwing van de partijen zien, waar en op welke wijze de groepjes het beter hadden kunnen doen. Groep 2 wees Jan er bijv. op, dat hij blijkbaar een kwaliteitswinst over het hoofd had gezien, waarna Jan uitlegde dat hij de winst van de kwaliteit wel degelijk in zijn over­wegingen had betrokken, maar dat hij de toren niet had genomen vanwege gevaarlijke tegenkansen langs de lange diagonaal tegen zijn op de tocht staande koning. En zo leerden we dat je niet ieder aangeboden hapje zomaar moet verorberen.

's Avonds onder andere een flitsende jubileumtoespraak van onze voorzitter en een genoeglijke en gezellige zit op het terras met de nodige drankjes en de door De Zwerfsteen uitstekend verzorgde barbecue met begeleidende salades. De sfeer zat er meteen goed in. Ale's echtgenote Tineke bood ons met haar felicitaties en warme woorden een paar lekkernijen aan. De voorzitter vertelde de dames in het gezelschap op amusante wijze over de bijzondere kwaliteiten van hun schakende partners. De avond werd door Ger binnen besloten met een lezing met ‘lichtbeelden'. We kennen Ger allemaal als een begenadigd verteller en ditmaal was zijn verzameling van in Istanboel opgeduikelde schaak­prenten onderwerp van een boeiende lezing. Aan het eind van de avond vielen ons louter positieve en enthousiaste reacties ten deel. Wij als bestuur realiseren ons echter heel goed dat zo'n bijeenkomst nooit kan slagen, zonder de inbreng en  medewerking van degenen die eraan deelnemen. Wij willen onze aanwezige leden en de oud-leden Pieter Doller, Rudie Frieswijk, Geert Willems en Peter van der Velde daarvoor bij deze hartelijk dank zeggen. Op naar het volgende lustrum !!!

Roden 1 heeft het aanstaande tiende lustrum van de club luister bijgezet door in de laatste ronde kampioen te worden in klasse 1b. We behaalden een overwinning van 6-2 op Het Kasteel 2, terwijl naaste concurrent Veendam  weliswaar won van ESG 2, maar slechts met 4½-3½. Daardoor konden we onze minimale voorsprong van een half bordpunt uitbreiden tot 2 bordpunten.

Ward had aan 1. e4 genoeg om het eerste punt binnen te halen: zijn tegenstander kwam niet opdagen. Jammer, want dat is toch een stukje competitievervalsing. Na een uur of twee voegden Menno en Dick hier allebei nog een punt aan toe via regelmatige overwinningen. Toen werd het tijd om ook de stand op de Veendammer borden in de gaten te gaan houden. Hierbij werd het al snel duidelijk dat Veendam zeker niet boven de 5½ bordpunt zou gaan komen, waarschijnlijk zelfs minder. Toen Ger en Tom dan ook een remise-aanbod kregen begonnen de Roder toeschouwers dan ook ijverig te knikken. De  overige borden zouden met deze twee remises vrijwel zeker zorgen voor het kampioenschap. Ger had eerder in de partij wellicht op meer mogen hopen. Althans, de omstanders dachten dat een doorslaggevende koningsaanval onvermijdelijk was. Maar de aanval strandde en beter een half ei dan een lege dop. Tom daarentegen dacht verloren te hebben gestaan. Maar toen hij alle torens kon ruilen, was het gevaar geweken.

Ook Henk voegde een half punt aan zijn fenomenale score van dit seizoen toe. Hij kwam al met al op 8 uit 9. Niet gek. Bernard had een pluspion, maar kon die niet verzilveren, zodat ook zijn partij in remise eindigde. Tegen die tijd was het pleit beslecht en kon Lieuwe vrijuit spelen. Dit leverde na een imposante opmars van zijn d- en e-pionnen de volle winst op. Een mooi besluit van deze competitie.

Tot slot gingen we, zoals gebruikelijk na elk kampioenschap, op de foto. Om de één of andere reden doen we dat niet na een degradatie ...

roden1kampioen2011

Hoewel onze schaakclub volop bezig is met de voorbereidingen van haar jubileum was er door het Paasweekeinde en de meivakantie een rustige periode met weinig schaakactiviteiten. Wel werd de vrijdag voor de meivakantie door schaakclub Leek het zogenaamde gong-schaken georganiseerd, een schaakdicipline waarbij als de “gong” gaat door één van de spelers moet worden gezet. Traditioneel waren schaakclubs uit de drie noordelijke provincies hier vertegenwoordigd. Naast een sportieve strijd maakte ook de gezelligheid dit interregionaal toernooi tot een groot succes. Schaakclub Leek mocht daarbij ongeslagen de wisselbokaal in ontvangst nemen. In de vorige editie van de Krant berichtten onze Leekster collega’s de lezers daar al uitgebreid over.

 

Op het moment dat u dit stukje leest strijdt ons vlaggenschip een gevecht uit om het kampioensschap van de eerste klasse B van de NOSBO. Roden 1 staat met slecht een half bordpunt voorsprong voor op naaste concurrent Veendam, het is dus nog geen gelopen race, maar promotie naar de Promotieklasse is realistisch en lonkt. Ons team treedt aan tegen hekkensluiter Het Kasteel 2, het achttal van Veendam speelt tegen de nummer drie van de ranglijst ESG-2 uit Emmen. Later daarover meer.

 

Tot slot een laatste herinnering voor ons jeugd Grand Prix schaaktoernooi dat op zaterdagmiddag 14 mei a.s. vanaf één uur ‘s middags gehouden wordt in de openbare basisschool "het Valkhof" te Roden (Schonauwen 2). In onze vorige aankondiging is een storende fout geslopen. Daarin werd vermeld dat dit evenement voor alle deelnemers gratis is. Dat is helaas onjuist. Waar is, dat deelname van leden en oud-leden kostenloos is, de bijdrage voor NOSBO-leden is gesteld op € 4,-, overige deelnemers betalen slechts € 5,-. Opgave graag zo spoedig mogelijk via onze website: www.schaakclub-roden.nl

Met tien overwinningen en twee verliespartijen zette Ger Battjes het rapidkampioenschap seizoen 2010-2011 overtuigend op zijn naam, hij prolongeert daarmee deze titel. Verliespartijen waren er voor hem in de eerste en achtste ronde, deze kwamen respectievelijk tegen Theo Wolthekker en Dick Dalmolen tot stand. Met vier uit vier was zijn eindspurt sterk. Al snel werd duidelijk dat de directe achtervolgers Ger niet meer konden inhalen. Schakend met een tijdslimiet van twintig minuten per persoon/per partij, liet hij uiteindelijk achtentwintig schakers achter zich. Zonder afbreuk te doen aan deze prima prestatie, dit jaar konden een groot aantal schakers helaas niet aan alle twaalf ronden deelnemen. Omdat ook de nummers twee (Tom Visser) en drie (Dick Dalmolen) maar slechts acht van de twaalf keer aanwezig konden zijn, gaf dat een iets vertekend beeld in de eindstand. De andere directe achtervolgers zijn Ward Romeijnders (4e) en Ale Bakker (5e). Een eervolle vermelding wordt gemaakt voor Frits Bosman en Maurice Cox die een keurige achtste en tiende plaats voor zich opeisten.

Onlangs meldden we het al. Op zaterdagmiddag 14 mei a.s. wordt er in de Openbare basisschool “het Valkhof” in Roden (Schonauwen 2) in het kader van het vijftigjarig jubileum van schaakclub Roden een groots opgezet jeugdschaaktoernooi georganiseerd. Aanvang van het toernooi: één uur ’s middags. We gaan dan voor de “grote prijs”, een echte Grand Prix dus. Veel jeugdleden van de schaakclubs Leek en Roden, en jongeren die zich onlangs aan het schaakonderwijs vanuit het project Scholier en Sport deelnamen, hebben zich al voor dit evenement aangemeld. Alle jeugd uit deze regio (tussen 6 en 18 jaar) wordt hierbij van harte uitgenodigd om aan dit evenement deel te nemen. Kosten afhankelijk van lidmaatschap, € 0,- tot € 5,- per persoon. Aanmelden kan de komende drie weken nog via onze website (www.schaakclub-roden.nl) of via het telefoonnummer van onze secretaris (Menno Keizer, 0594 - 51 28 55). Maar wacht er niet te lang mee, doe het snel!  

 

Mocht je niet bij dit schaaktoernooi aanwezig kunnen zijn, maar ben je wel geïnteresseerd in deze denksport, weet dan dat je geheel vrijblijvend op maandagavond (tussen half zeven en half acht ’s avonds in het dorpshuus Nij Roon, eerstvolgende keer 9 mei) een aantal jeugdbijeenkomsten mag bijwonen. Daar zul je in een gezellig gezelschap veel enthousiaste leeftijdgenoten ontmoeten. Deze jeugd wordt begeleid door drie iets oudere leden, die met leuk materiaal - voor alle speelsterkten - werken. Variërend van “hoe loopt een paard alweer” voor de beginners, tot lastige uitdagingen voor kinderen die al van hun ouders kunnen winnen. Kunnen we je op zaterdagmiddag 14 mei, of op één van onze maandagavonden begroeten? Wij zijn er ook. Neem gerust je vriend of vriendin mee. Tot dan!

Op vrijdagavond 29 april a.s. vindt wederom het jaarlijkse Gongschaaktoernooi van de SC Leek plaats. Het begin om 20.00 uur in De Balkhoeve, Waezenburglaan 57 in Leek. Er kunnen meerdere teams van 6 personen meedoen. Lieuwe heeft zich bereid verklaard de teams samen te stellen en aan Leek op te geven, dus opgave kan bij hem (met name voor de leden die a.s. maandag niet op de rapidavond komen). Telefoonnummer: 06-20449411. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Roden 1 won in de achtste ronde tegen het Groningse Unitas enigszins geflatteerd met 2½ - 5½ en gaat met de kleinst mogelijke voorsprong op nummer twee - een half bordpunt - de laatste ronde in. De apotheose is op 10 mei, waarin ons team het mag opnemen tegen het Kasteel 2 en naaste concurrent Veendam hopelijk een zware dobber zal hebben aan ESG 2.

  

De zes schakers van Roden 2 verloren maandagavond teleurstellend. Het dit jaar verzwakte team maakt een erg slecht seizoen door. Volgende keer moet er gewonnen worden om niet weer te degraderen. Het begon allemaal goed toen tacticus Jan van Spijker met een mooie aanvalspartij het eerste punt binnensleepte. Maar spoedig daarna verloren Arend van der Burgh en Willem Jongsma tamelijk kansloos. Majid Hashemy kreeg een half punt cadeau toen zijn tegenstander voor het bereiken van de veertigste zet door zijn vlag ging. Met een simpele herhaling van zetten had zijn opponent remise kunnen opeisen. Tussenstand 2 - 2. Jeppe Teensma plaatste een volle toren gratis in de aanbieding. Tot grote verbazing van de omstanders zag zijn tegenstander het ook niet goed en verzuimde het stuk te slaan. Daarmee was de eerste remise van de avond een feit. Aan het eind van de avond vergat Ale Bakker in tijdnood zijn loperverdediging in tact te laten. Door het opspelen van de verdedigende pion ging dit stuk wel van het bord. Daardoor mocht schaakclub Rochade met de volle buit huiswaarts keren en stond Roden met lege handen.

 

In een rechtstreekse confrontatie won de nummer twee van de ranglijst Ward Romeijnders tegen koploper Tom Visser. Ward maakt daarmee een einde aan de ongeslagen status van Tom en neemt met nog een paar ronden te gaan voor de tweede keer de koppositie in. Wie van de drie wordt dit seizoen kampioen? Zetten we in op Ward of Tom, of wordt het toch nog Dick Dalmolen? Over een maand weten we meer.