Afdrukken

Op grond van de verdere aanscherping van het KNSB-protocol na de nieuwste Corona-maatregelen van 13 oktober jl.
(o.a. worden kuchschermen nu niet meer als alternatief gezien voor de 1,5 meter afstand) en de inperking van de openstelling van Trefpunt Scheepstra, heeft het bestuur van de Schaakclub Roden besloten om tot nader order de interne competitie vanaf maandagavond 19 oktober a.s. stil te leggen.