Tijdens de ALV namen we afscheid van twee bestuursleden. De zittingstermijn van wedstrijdleider Arnold Meijster zat erop (hij stelde zich niet herkiesbaar) en jeugdleider Frans Jager is verhuisd naar Amsterdam. Gelukkig konden we twee nieuwe bestuursleden benoemen: Ward Romeijnders als wedstrijdleider en Bernard Bos als jeugdleider. Bernard kreeg van de ALV de Toren van Verdienste voor al zijn inspanningen het afgelopen seizoen voor het jeugdschaak.

Er zijn een paar wijzigingen aangenomen met betrekking tot het reglement voor de interne competitie. Je moet minimaal 10 partijen voor de interne competitie gespeeld hebben om clubkampioen te worden of om in een groep te promoveren of te degraderen. Je kunt per sizoen in principe maar één keer oneven zijn, maar kanshebbers voor het clubkampioenschap of het kampioenschap van één van de groepen worden de laatste vijf ronden niet meer als oneven ingedeeld. Afgesproken is dat er één compensatie komt voor een gespeelde externe wedstrijd. Winst, remise of verlies maakt niet meer uit. Tom Visser Ward Romeijnders en Arnold Meijster werken dit idee vóór de eerstkomende externe wedstrijd verder uit. Daarbij zal ook gekeken worden of de compensatie uitsluitend voor de clubavond gaat gelden of ook voor elke andere dag dat een externe wedstrijd wordt gespeeld.

In verband met het 50-jarig jubileum van de club is een jubileumcommissie benoemd. Liefhebbers die willen aansluiten kunnen zich aanmelden bij Ger Battjes of Dick Dalmolen.

De contributie voor senioren is verhoogd tot € 92,--. Die van de jeugd is ongewijzigd gebleven (€ 30,--). Gelieve over te maken op bankrekeningnummer 35.58.57.820 ten name van penningmeester Schaakclub Roden.