Op 9 Augustus is ons lid Piet Brouwer op 79-jarige leeftijd overleden. Piet is vele jaren lid geweest van onze vereniging. Tot vorig jaar Augustus was Piet nog voorzitter van het bestuur, een taak die hij ca 10 jaar op karakteristieke wijze vervuld heeft. Kort nadat hij de hamer neerlegde werd bij hem longkanker geconstateerd. Hiermee brak een moeilijke periode voor hem aan. In het voorjaar kreeg zijn echtgenote Anneke na een val een ernstig herseninfarct. Zij geraakte in coma, en na enkele weken balanceren tussen hoop en vrees overleed zij in Juni jl. Veel van onze leden zijn toen bij Piet op condoleancebezoek geweest en/of hebben de begrafenisdienst bezocht. Begin Augustus is er nog even telefonisch contact geweest met Piet. Hij klonk toen zeer zwak en wist niet of hij nog bezoek wilde hebben. Gelukkig is Piet een langer lijden bespaard gebleven.
De begrafenisdienst is gehouden op 13 Aug in de Catharinakerk in Roden, waarna Piet in besloten kring begraven is. In de dienst is op indrukwekkende wijze stilgestaan bij zijn leven. Heel veel leden van onze vereniging waren hierbij aanwezig. We zullen Piet missen, en denken met veel respect en waardering terug aan zijn aanwezigheid binnen onze vereniging.

pietbrouwer